อุปกรณ์ที่ใช้ต้มเบียร์

อุปกรณ์ที่ใช้ต้มเบียร์

อุปกรณ์ที่ใช้ต้มเบียร์

เริ่มแรกมารู้จักกับมอลต์ (Malt) ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำ Craft Beer มาดูกันว่ามีกี่ชนิด และ Malt ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
1. Base มอลต์ ใช้ในเปอร์เซ็นมากที่สุดในการทำเบียร์แต่ละครั้ง เพราะราคาถูก มีไว้เพื่อสกัดน้ำตาล
อย่างเดียว ใส่ตามอัตราส่วนได้มากถึง 80% โดยประมาณ ตัวอย่างเช่น pale มอลต์, wheat มอลต์, pilsen มอลต์, rye มอลต์, vienna มอลต์, munich มอลต์เป็นต้น
2. Special มอลต์ คือมอลต์ที่ถูกนำไปคั่วให้เข้มหรือแต่งสีแต่งกลิ่น เพื่อนำมาเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับ
เบียร์ โดยจะใส่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็น เนื่องจากราคาแพง และถ้าใส่มากไปอาจจะทำให้เบียร์มีรสไม่สมดุล ตัวอย่างเช่น carapils, carared, caramunich, chocolate มอลต์, black มอลต์, melano, smoked มอลต์เป็นต้น
แต่ยังมีข้าวอีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือ adjunct ซึ่งเป็นธัญพืชที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ทำให้เป็นมอลต์ เช่น flaked oat, flaked wheat, flaked barley เป็นต้น หากเราพูดถึง flaked oat คือการนำข้าว oat มาโรลให้แบน ส่วน flaked wheat ก็คือข้าวสาลีที่ถูกโรลจนแบน กับ flaked barley ก็เช่นเดียวกัน มีจุดประสงค์ของการใส่เพื่อต้องการเพิ่มเอกลักษณ์บางอย่างให้กับเบียร์ Malt คือวัตถุดิบที่สามารถเติมลูกเล่นได้มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี เรื่องกลิ่นเอกลักษณ์ เรื่องของบอดี้ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของ Craft Beer แต่ละประเภท
ต่อมายกตัวเป็นเครื่องวัดค่าความหวานหรือที่เรียกว่า เครื่อง Brix Refractometer

Brix Refractometer

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย หรือใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในของเหลว โดยอาศัยหลักการหักเหของแสง มีหน่วยวัดเป็น %Brix เครื่องวัดความหวาน มีหลักการทำงานง่ายๆคือ ใช้การหักเหของแสงจากปริซึมเพื่ออ่านค่าในสเกล ซึ่งค่าการหักเหของแสงจะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในของเหลวตัวอย่างที่ใช้วัด
อุปกรณ์วัดแอลกอฮอล์ใน การทำเบียร์ ทุกครั้งที่เราต้อมเบียร์ เราจำเป็นต้องวัดค่าแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
เนื่องจากการต้มเบียร์ในแต่ละครั้ง เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า เบียร์ที่ทำนั้น จะมีค่าแอลกอฮอล์เท่ากันในทุกถัง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ Hydrometer นั่นเอง การทำงานของ Hydrometer คือการนำไปเลยในของเหลวที่เราจะวัด แล้วถ้าในของเหลวนั้นมีสารละลายที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำ สารละลายนั้นจะจมลง แล้วดันแท่ง Hydrometer ขึ้นมา ปกติถ้าแช่ Hydrometer ในน้ำเปล่า จะอ่านค่าได้เท่ากับ 1.010 พอดี
หม้อต้มเบียร์ไฟฟ้า หม้อต้มเบียร์ก็จะมีหลากหลายขนาด โดยจะพิจารณาจากขนาดความจุของ Craft
Beer ที่ประสงค์จะต้ม หากเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อหม้อต้มเบียร์ในราคาที่สูง เราสามารถดัดแปลงหม้อก๋วยเตี๋ยวมาใช้แทนหม้อต้มไฟฟ้าได้ เพียงแค่เรานำมาดัดแปลงติดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและก๊อก แต่หม้อต้มเบียร์ไฟฟ้าก็จะให้ความสะดวกที่มากกว่า