ทำความรู้จัก ฮอปส์ (Hops) ส่วนผสมสำคัญในการทำ Craft Beer

Get to know Hops (Hops), an essential ingredient in Craft Beer.

ทำความรู้จัก ฮอปส์ (Hops) ส่วนผสมสำคัญในการทำ Craft Beer

ฮอปส์เป็นพืชไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีอยู่มากในเขตอากาศหนาวชื้น มีอายุขัยนานถึง 5-10 ปี ยิ่งเป็นต้นที่มีอายุมากยิ่งให้ดอกมาก ปัจจุบันฮอปส์ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากและรับหน้าที่สำคัญยิ่งอีกประการ นั่นคือการแต่งกลิ่นหอมหวนในรูปแบบต่างๆให้กับ Craft Beer ต้นฮอปส์ที่เกษตรกรทั่วโลกปลูกมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ใช้สำหรับผลิตเบียร์โดยเฉพาะ และในการใช้งานของดอกฮอปส์จะเลือกใช้จากต้นตัวเมียเท่านั้น เนื่องจากต้นตัวผู้มีประโยชน์เพียงแค่เกสร ที่เมื่อปลิวไปผสมกับต้นตัวเมียจะทำให้มีขนาดดอกฮอปส์ที่ใหญ่ขึ้น ในปัจจุบันการใช้ดอกฮอปส์เป็นส่วนผสมในการทำ Craft Beer มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ ฮอปส์ดอกสด ฮอปส์ดอกแห้ง และฮอปส์อัดเม็ด แต่ในที่นิยมในไทยคือการใช้ฮอปส์อัดเม็ด เนื่องด้วยในประเทศไทยยังมีการปลูกฮอปส์ที่น้อยและการทำ Craft Beer ที่มากขึ้นใน ส่งผลให้เป็นต้องนำฮอปส์เข้าจากประเทศต่างๆเพื่อใช้ในการทำ Craft Beer และกระบวนการแปรรูปให้ฮอปส์เป็นดอกฮอปส์อัดเม็ดทำให้ยืดเวลาการเก็บรักษาและคงคุณภาพฮอปส์ไว้ได้ดี
ฮอปส์มีคุณสมบัติเป็นสารกันบูดธรรมชาติ ถูกนำมาใช้ในการทำ Craft Beer เพื่อให้มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและไม่ต้านจุลินทรีย์ที่ใช้หมักเบียร์ Craft Beer จะได้รสขมจากสาร Alpha Acid ยิ่งต้มยิ่งขมซึ่งช่วยเพิ่มสมดุลในรสหวานของมอลต์ แต่ในการทำ Craft Beer มีหลากหลายวิธีการใส่ฮอปส์เพื่อแต่งกลิ่นหรือรสชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละบุคคล เช่น Dry Hops กระบวนการนี้ใช้บ่อยมากในเบียร์ IPA คือการใส่
ฮอปส์หลังจากสิ้นสุดกระบวนการหมัก แล้วปล่อยแช่ไว้ในน้ำเบียร์เป็นเวลา 3 – 4 วัน เพื่อเพิ่มความหอมแต่นั่นจะเพิ่มความขมพอสมควร และแต่งกลิ่นหอมของ Craft Beer จากสาร Hops oil ซึ่งยิ่งใส่มากก็ยิ่งหอม โดยกลิ่นของฮอปส์นั้นมีอยู่หลากหลาย เช่น
1. Piney – กลิ่นคล้ายๆกับไม้สน ต้นสน
2. Woody, glass – กลิ่นคล้ายๆกับหญ้า กลิ่นเขียวๆ
3. Resin – กลิ่นยางไม้
4. Floral – กลิ่นดอกไม้
5. Citrus – กลิ่นส้ม สัปปะรด เสาวรส
6. Fruity – กลิ่นผลไม้หวาน
7. Herb – กลิ่นสมุนไพร
8. Spice – กลิ่นเครื่องเทศ
ฮอปส์ ถือว่ามีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้เบียร์ที่เน้นกลิ่นฮอปส์มีความอร่อย เช่น IPA หากปราศจากฮอปส์ที่
มีคุณภาพดีแล้วอาจทำให้การทำ Craft Beer ในระดับดีเยี่ยมได้ยาก แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอร่อยของเบียร์ อาทิเช่น ข้าวและน้ำสำหรับทำเบียร์ ฮอปส์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น