Magic BlueKorat

Magic BlueKorat

Magic BlueKorat เครื่องดื่มสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ธรรมชาติ 100% +3 ความพิเศษใน 1 แก้ว

1.สาหร่ายสายพันธุ์พิเศษ Super Blue Lorat H53 เอกสิทธิ์เฉพาะของเรา

2.ใช้เทคโนโลยี ช่วยรักษาคุณภาพและประโยชน์

3.ผลงานจากงานวิจัย จึงมั่นใจในคุณภาพ

รู้หรือไม่ ว่าสีน้ำเงินของ Magic BlueKorat ได้มาจากไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่พบในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเท่านั้นซึ่งมีฤทธิ์

  • เสริมภูมิคุ้มกัน
  • ต้านการอักเสบ
  • ต้านอนนุมูลอิสระ
  • ช่วยให้สดชื่น

แหล่งที่พบและแหล่งที่มาไฟโคไซยานิน

ไฟโคไซยานินเป็นรงควัตถุ หรือ สารประกอบที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ และสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทุกชนิด สาหร่ายสีแดง และสาหน่ายสีทอง บางชนิด อาทิ เช่น Spirulina sp., Phormidium sp., Lyngbya sp., Anacystis nidulans, Spirulina (Arthrospira) fusiformis, Thermosynechcoccus vulcanus, Porphyridium cruentum เป็นต้น

ทั้งนี้สาหร่ายที่เป็นแหล่งที่มาของไฟโคไซยานินอาจมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และค่าการดูดกลิ่นแสงที่ต่างกันได้ โดยจะขึ้นอยู่กับประเภท-สปีชี่ของสาหร่าย แหล่งที่มาวิธีการเพาะเลี้ยงวิธีการสกัดออกจากเซลล์และกระบวนการหลังการสกัด เป็นต้น

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ประโยชน์และโทษไฟโคไซยานิน

สำหรับประโยชน์ของไฟโคไซยานินนั้น จากการศึกษาพบว่าไฟโคไซยานินมีประโยชน์อย่างมากในทางอุตสาหกรรม และเภสัชกรรม โดยเฉพาะคุณสมบัติของรงควัตถุที่ทำให้เกิดสีในสาหร่ายจึงมีการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ในทางเภสัชกรรม และทางการแพทย์ยังมีการศึกษาวิจัยสารไฟโคไซยานิน พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) และช่วยป้องกันเซลล์สมองไม่ให้ถูกทำลาย (neuroprotective) ได้ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการสกัดไฟโคไซยานินจากสาหร่ายมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง อัลไซเมอร์ ภาวะแก่ก่อนวัย โดยหัวใจ และหลอดเลือด รวมถึงการอักเสบต่างๆ ของร่างกายโดยการสกัดไฟโคไซยานินในปัจจุบันอาศัยหลักการทำลายผนังเซลล์เพื่อให้ไฟโคไซยานินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อไทลาคอยด์จะถูกปลดปล่อยออกสู่ภายนอกเซลล์ โดยสามารถทำได้หลายวิธี แต่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

(1) การใช้แรงกล เช่น เครื่องบด คลื่นอัลตราโซนิก และการใช้แรงดันสูง

(2) การทำลายทางกายภาพ เช่น ความร้อน หรือ การแช่เยือกแข็งสลับกับการละลาย

(3) การย่อยด้วยเอนไซม์ หรือ สารเคมี อย่างไรก็ตาม วิธีที่เหมาะสมที่ใช้ในการสกัดไฟโคไซยานินในสาหร่ายแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน และปริมาณของไฟโคไซยามินก็จะแตกต่างกันเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก:https://shorturl.asia/NGEIQ