จาก local สู่ global ยกระดับสาโทไทย

Sato

จาก local สู่ global ยกระดับสาโทไทย

 

SATO” (ซาโต้)แหล่งกำเนิดจากเมืองโอโซนระดับโลก วังน้ำเขียว โคราช เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างภูมิปัญญาคนรุ่นเก่า และการพัฒนาต่อยอดของคนรุ่นใหม่ ด้วยวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ของอำเภอวังน้ำเขียว
:
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มักถูกมองแบบดูแคลนว่า “บ้านๆ” ทำให้ภูมิปัญญาไทยเราที่สืบต่อกันรุ่นต่อรุ่นของไทยเรามักจะสูญหายไปกลางทาง
:
สาเกของญี่ปุ่น และ สาโทของไทย มีจุดกำเนิดและเส้นทางวิวัฒนาการใกล้เคียงกัน แต่สาเกนั้นได้รับความสำคัญในฐานะส่วนสำคัญของพิธีกรรมในศาลเจ้า มันมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนาชินโตและถูกใช้เป็นเครื่องเซ่นสังเวยเทพเจ้าเป็นเครื่องสักการะอันศักดิ์สิทธิ์ ส่วนสาโทของไทยนั้น เดินมาในเส้นทางที่สนุกสนานรื่นเริงตามนิสัยพื้นฐานประจำขอบคนไทย จุดร่วมกันที่โยงสาเกและสาโทเข้าไว้ด้วยกันก็คือคุณภาพของวัตถุดิบและกรรมวิธีการหมัก
:
SATO” เลือกแหล่งเพาะปลูกในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ชายเขตอำเภอวังน้ำเขียว สถานที่ที่อยู่บนหุบเขาที่ราบสูง ทำให้มีบรรยากาศกลางขุนเขาที่มีสภาพอากาศที่ชุ่มชื้น เย็นสบายตลอดปี ประกอบกับเป็นหนึ่งในแหล่งอากาศดีที่สุดของไทย เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวและน้ำที่วังน้ำเขียวแห่งนี้ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะผลิตสาโทที่มีคุณภาพ หมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์และน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขา และเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ วังน้ำเขียว พัฒนาสาโทให้เป็นงานศิลปะที่ดื่มด่ำและดื่มได้ สืบสานสุนทรียภาพในการดื่มสาโทของชาวไทย และสาเกของชาวญี่ปุ่นสืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหน้าอีกนานเท่านาน

 

Sato

Sato

Sato